Røntgenundersøgelser udføres såvel på klinikken i Ansager samt på satellitklinikken på Billund Travbane. Her udføres dagligt såvel rutinemæssige undersøgelser af hestens ben i forbindelse med handel eller før start på træning samt røntgenundersøgelse med henblik på udredning af halthedsproblemer. Hospitalet udfører også røntgen efter rekvisition fra ejers egen dyrlæge og kan sende disse på CD-rom med evt. vurdering i samråd med egen dyrlæge.

Standard røntgenundersøgelse i forbindelse med handelsundersøgelse eller før start på træning omfatter 12 røntgenbilleder:

  • Et røntgenbillede fra siden af hver tå, dvs. hovled, kronled, kodeled og respektive knogler.
  • Tre vinkler af begge haser, dvs. de 3 glideled og selve haseleddet.
  • Et røntgenbillede fra siden af begge bagbens knæ, dvs. den nederste del af lårbensknogle, knæskal samt den øverste del af skinnebensknoglen.

Disse røntgenundersøgelser kan typisk udvides med billeder af hovseneben, forknæ eller ekstra vinkler af de respektive led. Ligeledes kan der udvides med røntgen af hals og ryg.

Ved udvidede tandundersøgelser som følge af tandproblemer kan røntgen foretages af tandrødder, bihuler og kæbe, således tandrodsbetændelse, bihulebetændelse etc. kan diagnosticeres og behandles.

Med det nyeste udstyr og dermed stor røntgenkapacitet kan der tages røntgen af tidligere ikke så tilgængelige områder. Det er således nu muligt at udvide røntgenundersøgelsen af ryggen til både at omfatte lændens torntappe samt ryghvirvler og facetled i lungefeltet.

På såvel større heste samt føl med mistanke om svære lungebetændelser eller hjerteproblemer kan røntgenundersøgelse af lungefeltet foretages og behandling iværksættes.

Med den store kapacitet af røntgenapparat er det også muligt at foretage røntgenundersøgelse af bughulen hos føl fx i forbindelse med kolik, hvor undersøgelse gennem endetarmen ikke er mulig.

Klinikken råder over digitalt røntgen, hvilket vil sige, at selve røntgenbillederne ligger som digital information. Herved kan der laves kopier til anden dyrlæge eller udlandet, mens de originale billeder forbliver på klinikken til evt. senere vurdering eller kopiering.

Det digitale format giver større mulighed for analysering af røntgenbillederne, som følge af computerens evne til at trække informationer ud af billedet.

Som service for dyrlæger og ejere tilbyder Ansager vurdering af røntgenbilleder.

roengten1

roengten2

Ansager Hestehospital ApS

Gartnerhaven 5,
6823 Ansager
Tlf. +45 75 29 70 66
post@ansagerhestehospital.dk

 

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev
ISO